Sök artikel

1 2 Nästa  | 16 resultat på två sidor.

Swedbank Robur inför policy för ansvar

10 januari 2017 inför Swedbank Robur nya regler för ansvarsfulla investeringar som ska gälla förvaltningen av de flesta fonder som inte har andra hållbarhets- och etikkriterier. Policyn berättar att f..

Svanenmärkta fonder på remiss

För att öka insättningarna av pengar i fonder som genom både exkludering och ESG-analys av innehaven investerar hållbart, har Nordisk miljömärkning tagit fram förslag på kriterier som ska gälla för Sv..

Ny rapport om fondernas hållbara investeringar

Den vanligaste strategin när förvaltare tar hänsyn till inverkan på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) är fortfarande exkludering av vissa typer av innehav, visar en rapport från Eurosif. ..

Nya kartor visar länders hållbarhet

Hur väl börsföretag i 35 länder klarar hållbarhet syns i sex kartor som Morningstar har skapat. De visar genomsnittlig kvalitet på hantering av miljö, människor och ägarfrågor. Portugal är i topp och ..

Stadig uppgång för hållbara fonder i PPM

Andelen av PPM-fonderna som har miljöprofil eller etisk inriktning (M/E-märkning) har ökat till 24 procent, enligt en genomgång gjord av Pensionsmyndigheten som publiceras i DN. De stora svenska förva..

Morningstar lanserar egna hållbarhetsindex

30 september lanserades Morningstars fem första hållbarhetsindex, för investerare som söker hållbara investeringar utan att få stora avvikelser när det gäller land- och branschvikter. Urvalet i index ..

Nu finns fondernas hållbarhet på Fondkollen

För att hjälpa fondsparare att göra medvetna val finns nu även särskilda faktablad med fondernas hållbarhetsprofil och Morningstars hållbarhetsbetyg i utvärderingsverktyget Kolla Fonden på fondbransch..

Fem svenska fondmiljarder i vapenföretag

Sju svenska bankers fondförvaltare har främst via sina indexfonder köpt aktier i företag som sålt vapen till länder som Saudiarabien och Libyen, till exempel amerikanska Boeing och europeiska MBDA, en..

Fondbranschen enas om redovisning av koldioxid

Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag me..

Färska hållbarhetsbetyg

Fondernas hållbarhetsbetyg är nu uppdaterade baserat på deras innehav per 29 februari. Knappt en fjärdedel av de svenska fonderna har fått ändrade betyg.
1 2 Nästa  | 16 resultat på två sidor.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,0 1,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,3 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,3 0,9 1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 1,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 1,2 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 -0,1 0,0 stängt