Analys

|

Robur Contura har helt ändrat stil

Jämfört med för fyra år sedan, när Robur Contura var den mest sålda fonden i Sverige, har förvaltningen svängt från aktivt aktieurval till febril handel. Resultatet är dåligt.
Bland de 2.500 fonder som säljs i Sverige finns det en som Morningstars läsare är mest intresserade av. Robur Contura var den bästa fonden av alla under 1990-talet. Contura var den mest sålda fonden år 2000, när insättningarna i svenska aktiefonder var på topp. Den var också den mest valda fonden i det första PPM-valet hösten 2000, med 8 procent av pengarna. Alltså är det inte konstigt att Contura fortfarande är den vanligaste fonden i portföljhanteraren ”Min portfölj” här hos Morningstar.

I år har jag fått många frågor om varför Contura fortsätter att utvecklas dåligt, trots att aktiemarknaderna steg kraftigt förra året och de flesta ligger på plus även i år.

Förklaringen har två delar. Dels har den typ av aktier som Contura investerar i (75 procent IT och 25 procent läkemedel) utvecklas dåligt jämfört med Stockholmsbörsen, särskilt när man tar hänsyn till att dollarkursen föll 20 procent förra året. Dels har Contura ändrat stil och blivit en fond som försiktigt följer sitt jämförelseindex (vilket jag skrivit om tidigare i ”Allt fler passiva i smyg”) med allt mer febril omsättning.

Från aktivt aktieurval…

Contura jämför sig officiellt med MSCI:s aktieindex för IT och läkemedel med fördelningen 75/25 sedan januari 2000. Under det första året var fondens ”aktiva risk” (en statistisk beräkning av hur mycket fondens innehav avviker från jämförelseindex, som på engelska kallas ”tracking error”) hela 14 procent. Det visar att förvaltarna under det året valde aktier helt efter eget huvud.

Ännu tydligare var de egensinniga valen av aktier tidigare. Vid årsskiftet 94/95 var det fjärde största innehavet i Contura det lilla svenska antennbolaget Allgon. Men våren 2000 bytte Contura förvaltare och samma höst införde fondbolagets nya chef regler med krav att förvaltarna skulle ligga nära index.

De senaste fyra åren har Conturas aktiva risk stadigt minskat och enligt senaste halvårsrapport har den minskat till 2 procent. Det betyder att fondens avkastning statistiskt sett bara var tredje år kommer att avvika från sitt index med mer än 2 procent. Försiktigheten syns även i fondens fyra största innehav (Microsoft, Cisco, Intel och IBM) som är exakt samma som de fyra största aktierna i MSCI IT-index.

…till febrila affärer

Samtidigt har Contura kraftigt ökat omsättningen. Under 1990-talet var investeringarna mycket långsiktiga och rekordåret 1999 var omsättningshastigheten nere i 20 procent. Det betyder att fonden i genomsnitt behöll aktierna i fem år. Under perioden 2001-2003 har omsättningshastigheten legat kring 90 procent, vilket betyder att aktierna stannar i fonden drygt ett år.

I år har så inriktningen på snabba affärer tagit ytterligare ett hopp, under första halvåret 2004 har omsättningshastigheten ökat till 200 procent per år, vilket motsvarar att hela portföljen har bytts ut på ett halvår. Tas hänsyn till fondens storlek på drygt 9 miljarder kronor, betyder det att Contura har sålt och köpt nya aktier för i snitt 75 miljoner kronor per dag under första halvåret. Märkligt nog är de fem största innehaven oförändrade (även om två aktier bytt plats) vilket visar att handeln till stor del är korta affärer.

Den kraftigt ökade andelen affärer ger förstås ökade kostnader. Conturas totalkostnadsandel (TKA) har de senaste fem åren ökat från 1,45 till 1,95 procent per år. Och kostnaderna för den febrila handeln har inte givit resultat i form av bättre resultat, för avkastningen är klart sämre än fondens jämförelseindex de senaste tre åren.

Reaförlust bättre än återvändsgränd

Slutsatsen är att Conturas byte av stil har givit dåligt resultat. Det betyder förstås inte att förvaltarna hade lyckats bättre med den gamla stilen, men nu verkar fonden ha hamnat i en återvändsgränd. Så länge fördelningen i fonden ligger så nära index att den aktiva risken bara är 2 procent, så är det svårt att motivera fondens årsavgift på 1,4 procent. Förvaltarna har försökt skapa mervärde genom allt snabbare omsättning, men resultatet hittills är enbart högre kostnader. Det är svårfrånkomligt, eftersom en så stor fond är trögrörlig.

Och därmed är det svårt att motivera en placering i Contura. Sparare som köpt andelar direkt på en mycket högre nivå än dagens andelskurs har dessutom möjlighet att lyfta fram en reaförlust som ger minst 21 procent tillbaka.

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,3 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,3 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -1,0 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,4 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 -0,3 -0,3 15:06