Marknadskommentar

|

Handelskriget med USA sänker Kinafonderna

Nya tullar den senaste månaden har ökat risken att handelskriget mellan USA och Kina skadar båda ländernas ekonomi. Stigande dollarkurs har dolt effekterna på börserna i New York, medan Asienfonderna backat.

Den senaste månaden fram till 16 juli har Kinafonderna rasat 7 procent och breda Asienfonder backat 4 procent. Under samma period har USA-fonderna i snitt stigit 2 procent. Trendbrottet är tydligt. Sett både över det senaste året och de senaste 5 åren så är både USA- och Kinafonder bland vinnarna med ungefär lika stor värdeökning, men nu skiljs de åt.


Varför kom trendbrottet just i juni 2018? Exakt vilka argument som fått världens investerare att reagera så kraftigt och sälja just aktier börsnoterade i Kina är svårt att veta.


Men den mest synliga förklaringen är upptrappningen av handelskriget mellan USA och Kina. För en månad sedan avslöjande USA:s president Donald Trump att strafftullar skulle börja tas ut från 6 juli på varuexport från Kina värd 50 miljarder dollar per år. Kina svarade direkt med motsvarande höjningar av sina tullar på amerikanska varor. Nästa steg kom förra veckan då USA hotade med extra tullar på varor från Kina värda ytterligare 200 miljarder dollar. Kina lovade nästan direkt att svara med motsvarande höjning, vilket riskerar att leda till ytterligare en upptrappning. Kina anmälde även de nya tullarna till frihandelsorganisationen WTO. Politikernas prestige gör det svårt att backa och konflikten ser därför ut att bli långvarig.


USA förlorar också


USA riskerar främst ökad inflation när billig import från Kina blir dyrare, samt minskad efterfrågan på amerikanska varor när exporten till Kina minskar. Effekten skulle bli impulser till stigande räntor och sänkt sysselsättning, som i förlängningen kan ge inledningen på en lågkonjunktur. Fast detta verkar inte bekymra aktiebörserna i New York ännu.


Kina riskerar kanske mer av negativa effekter psykologiskt, både på framtidstron hos den egna befolkningen och i omvärlden. Historiskt har handelskrig orsakat försämringar i alla inblandade länder, vilket beror på att priserna stiger för konsumenterna och köpkraften försämras, vilket överallt bromsar den ekonomiska tillväxten och bidrar till en lågkonjunktur.


Uppenbart kan även USA förlora på ett mer omfattande handelskrig med Kina. Det kan därför verka ologiskt att de nya tullar som Trump inför verkar ha haft mycket större negativ effekt på aktiemarknaderna i Asien.


Stigande USA-dollar


Förklaringen är troligen att det även finns andra samband mellan ekonomiska händelser och aktiemarknadernas reaktioner. Stigande växelkurser i år för dollarn mot andra valutor har bidragit till ett generellt minskat risktagande hos amerikanska investerare, som sålt aktier i resten av världen och växlat pengarna till USA-dollar. Dessutom har investerare i resten av världen sett det omvända, nämligen att USA-fonder haft bäst utveckling och därför lockats att flytta mer pengar dit. Gemensamt bidrar dessa reaktioner till att ytterligare stärka dollarn och ge intrycket att investeringar i resten av världen är olönsamma jämfört med i USA.


Fast ett trendbrott även i USA kommer förr eller senare. Morningstars experter varnar att den branta börsuppgången de senaste åren har gjort aktier högt värderade och att snittavkastningen framöver därför kommer att bli betydligt lägre de kommande tio åren (mer om detta i ”Undvik USA när avkastningen sjunker”, länk ovan till höger).


Xasienfonder Xrisk

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-3,2 -3,4 -3,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-3,9 -3,6 -3,4 stängt
London (FT-SE 100)
-3,2 -3,9 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,4 -3,0 -2,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,7 -2,6 -2,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -1,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 -0,4 stängt
Moskva (RTS)
-6,2 -6,2 -5,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-2,4 -2,4 -2,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-3,4 -4,1 -3,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,5 -5,8 -4,8 15:06