Marknadskommentar

|

Ökad spridning i Asien

Osäkerheten har ökat om den framtida ekonomiska utvecklingen i Indien och Kina, vilket sänkt värdet på aktiefonder som investerar där. Men det har bara gått ett halvår sedan toppen, medan ökning av pessimism brukar pågå längre.

Skillnaden i avkastning har det senaste halvåret varit ovanlig stor mellan olika typer av Asienfonder. Aktiekurserna i Kina och Indien har backat rejält medan några mindre länder har klarat sig bättre.


Trots en tydlig återhämtning de senaste tre månaderna så har Kinafonderna i snitt backat 12 procent det senaste halvåret, räknat fram till 16 januari. Även Indienfonderna har backat rejält, men där har återhämtningen sedan botten i oktober varit brantare.


Osäkerheten är uppenbart stor om den framtida ekonomiska utvecklingen för världens två mest folkrika länder, Kina och Indien. Aktievärderingen ändras kraftigt nästan varje vecka och förklaringen kan vara att den politiska osäkerheten har ökat. Valet i Indien i vår hotar att ta makten från regeringen Modi. Effekterna av handelskriget mellan Kina och USA är svårförutsägbara.


Breda fonder tryggare


De breda Asienfonderna har haft en betydligt jämnare värdeutveckling, särskilt om de har en liten andel investerad i Kina. Att breda fonder varit tryggare beror dels på att riskspridningen gör viss nytta, eftersom de olika aktiebörserna inte alltid rör sig åt samma håll.


Dels har fonder inriktade på flera mindre aktiemarknader klarat sig bra det senaste halvåret: Indonesien, Thailand och Singapore är vinnare jämfört med resten av Asien. Som vanligt är det svårt att veta vad som orsakat att investerare blivit relativt sett mer positiva till en viss typ av aktier, men ökad misstro mot Kina mer generellt verkar som en rimlig förklaring.


Åtminstone tycker jag att media de senaste månaderna har ökat andelen negativ rapportering om Kina, med fokus på riskerna med att ett så ekonomiskt starkt land är en diktatur som allt mer styrs av en enda person, kommunistpartiets chef Xi Jinping. Den brittiska veckotidningen The Economist påpekar till exempel i senaste numret att även om de enorma resurser som Kina satsar på vetenskaplig utveckling kan verka imponerande, så är deras nuvarande nationalism troligen ett stort handikapp.


Ökad pessimism


En granskning av värdeutvecklingen de senaste 10 åren visar dock att optimismen kring Kinafonder och Asienfonder mer generellt fortfarande är nära toppen. Kinafonderna har stigit brant i många år och passerade toppen i juni 2018, det har bra gått drygt ett halvår sedan dess. Indienfondernas uppgång har varit ännu brantare de senaste fem åren och passerade sin topp i augusti. Asienfonderna investerar mest i Kina och även deras toppnotering var i juni.


Det har sällan tidigare lönat sig att satsa på en viss typ av aktiefonder så snart efter en topp i deras utveckling, om nedgången efter toppen beror på ökad pessimism hos investerarna. Effekterna av negativa nyheter brukar däremot vara mer kortvariga. Mitt intryck är som sagt att den negativa rapporteringen i media om Kina tydligt har ökat de senaste månaderna, och om det stämmer påverkar det gradvis investerarnas framtidstro vilket talar för en mer långvarig svag värdeutveckling.


Xasienfonder Xrisk

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-3,2 -3,4 -3,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-3,9 -3,6 -3,4 stängt
London (FT-SE 100)
-3,2 -3,9 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,4 -3,0 -2,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,7 -2,6 -2,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -1,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 -0,4 stängt
Moskva (RTS)
-6,2 -6,2 -5,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-2,4 -2,4 -2,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-3,4 -4,1 -3,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,5 -5,8 -4,8 15:06