Marknadskommentar

|

Risken större i Asien, men även vinstpotentialen

Asienfonderna har backat 17 procent i snitt det senaste året. Nu avgörs framtidsutsikterna av om du tror på fortsatt ekonomisk tillväxt – eller kommer politiska problem och annat elände att sätta stopp?

Jag har försökt varna för riskerna under den branta börsuppgången i Asien, som nådde toppen i slutet på april 2015. För ett år sedan skrev jag ”Dags för paus i Indien” och påpekade att förhoppningarna på den nya regeringen ännu inte hade förverkligats. I maj skrev jag ”Nu är Kinafonderna ikapp” om att den branta börsuppgången stämde dåligt ihop med att den kinesiska ekonomins tillväxt samtidigt hade bromsat in. I augusti var rubriken ”Kinafonderna kvar på en hög nivå” och mitt budskap att aktiekursernas nedgång under sommaren var liten i förhållande till de föregående tio årens stora uppgång. Och i november gissade jag att det skulle komma ytterligare nedgång, med rubriken ”Bättre köptillfälle kommer i Asien”.


Men nu då? Asienfonderna har backat 17 procent det senaste året, fram till 17 februari. Både Indienfonder och Kinafonder har fortsatt ned i snitt mer än 13 procent sedan årsskiftet. Betyder det att pendeln har svängt, så att det nu är köpläge?


Större risk


Problemet är att risktagandet fortfarande blir större om pengarna placeras i Asien. För några år sedan argumenterade många experter för att högre förväntad tillväxt gjorde att tillväxtmarknader tvärtom var en säkrare placering. Men sedan dess har nackdelen med förväntningar om hög ekonomisk tillväxt blivit tydlig, nämligen att osäkerheten ökar. Att det fortsatt att vara mer riskabelt att investera i Asienfonder även de senaste åren syns vid en jämförelse av hur mycket marknadsvärdet har svängt. I sökningen här på Morningstar under vy ”Risk” går det att jämföra olika fondkategoriers standardavvikelse (som är det mest använda riskmåttet). Inte bara globalfonder och Europafonder ligger klart lägre, även Sverigefonder har haft en stabilare värdeutveckling än Asienfonder.


Den avgörande förklaringen tror jag är att extra stora politiska risken. Det är inte bara risken för extrema men osannolika händelserna (till exempel att Nordkorea skickar kärnvapenrobotar mot omvärlden, eller att Kina följer Rysslands exempel och expanderar militärt, eller att fastighetspriserna kraschar i Kina), utan mer allmänt att politiska beslut har större inverkan i länder utan stabil demokrati.


Större vinstpotential


Men ökad osäkerhet ger även en fördel för långsiktiga fondsparare, för ökad spridning i möjliga resultat ger även större vinster om oväntat mycket av potentiella fördelar infrias. Osäkerheten gör det dock svårt att säga när en period inleds då positiva nyheter dominerar. Men för långsiktiga sparare räcker det att oddsen är goda, vilket de blir under perioder då investerarnas pessimism är överdriven. Ett sätt att bedöma om det är pessimister eller optimister som har överhanden är att granska rapporteringen i media och se vilken typ av nyheter om börsföretag och aktier som dominerar.


Ett annat sätt är att ta fasta på att världsekonomin är väldigt stor och trögrörlig, vilket gör att verkligheten normalt förändras betydligt långsammare än aktiemarknaden rör sig. Redan att granska aktiefonders utveckling under långa tid, 10 eller 15 år, ger ofta en bra bild av känsloläget hos världens aktieinvesterare. Men som jag skrivit om ofta tidigare så är det viktigt att främst bry sig om utvecklingen räknat i USA-dollar, eftersom majoriteten av världens investerare har dollar som bokföringsvaluta.


Mitt intryck av media är att pessimism tydligt dominerat under den senaste månaden, vilket talar för köp av aktier rent generellt. Den långsiktiga börsutvecklingen i Asien räknat i dollar har det senaste året tydligt vänt nedåt, men å andra sidan var uppvärderingen från 2002 till 2007 extremt brant.


Tror du på fortsatt tillväxt?


Därför är min slutsats att nyckeln nu är om du litar på den framgångstro som drev aktiekurserna i Asien uppåt fram till 2007, baserat på tron att den ekonomiska tillväxten de kommande 20-30 åren kommer att vara fortsatt stark. Om du tvärtom tror att politiska problem, svag efterfrågan, miljöhot och annat elände kommer att bromsa eller till och med stoppa den ekonomiska tillväxten i Asien de närmaste åren (ungefär som de gjort i Ryssland och Brasilien), då Asienfonderna fortfarande dyra.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 10:58
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 10:58
London (FT-SE 100)
0,1 -0,2 -0,1 09:58
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 10:58
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,5 12:58
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,5 -0,4 09:58