Nyhet

|

Genmäle från Contura

Stockholm den 18 oktober 2000

Med anledning av artikeln "Varning för Contura" i Morningstar den 17 oktober 2000 vill vi framföra följande synpunkter

Jonas Lindmark synpunkter kan summeras i följande huvudpunkter:

-- Historiska avkastningen säger inget om den framtida avkastningen

-- Framtida potentialen för teknologiaktier är över

-- Förvaltarstilen för Contura har förändrats och det är en ”helt ny fond”

-- Liten IT fond har större möjligheter till god avkastning än en stor fond som Contura

Vi skulle då gärna vilja bemöta denna kritik med följande kommentarer:

Jonas Lindmark har dragits med i marknadens kortsiktighet och nuvarande negativa sentiment. Det skulle ha varit intressantare att se Lindmark varna för teknologiaktier innan vi sett den nedgång vi sett i år. Långsiktigt är potentialen för teknologiakter fortsatt mycket god relativt andra investeringsalternativ. Om än med högre risk. Marknaden för teknologiaktier har varit mycket skakig i år och detta har givetvis även påverkat utvecklingen för Contura. Vi har dock klarat oss betydligt bättre än de flesta på marknaden som investerar i teknologiaktier som utgör cirka 75% av fondens tillgångar.

Vad gäller den historiska avkastningen håller vi med om att den har varit exceptionell för teknologiaktier generellt sett. Hela marknaden har utvecklats mycket väl och bättre än samtliga på marknaden hade förväntat sig. Därför är det inte många som tror att vi kommer att få se en upprepning av de senaste årens avkastningstal. Detta gäller inte bara Contura utan gäller samtliga fonder som investerar i teknologiaktier. Detta är även något vi på Robur nogsamt och kontinuerligt över åren kommunicerat till våra andelsägare. Vad vi däremot kan förväntas oss är att en fond som investerar i teknologiaktier har mycket som talar för den i det längre perspektivet. Varför? Teknologi som andel av BNP har ökat under mycket lång tid och kommer att fortsätta att öka enligt mer eller mindre alla bedömare på marknaden. Varför? Vi tar hjälp av allt mer teknologi både i vårt privatliv och i vårt arbete.

Lindmark har även synpunkter på att vår förvaltarstil har förändrats på Robur. Vad gäller Contura ligger vår förvaltarstil helt fast. Vi arbetar sedan lång tid tillbaka i team och har under året ytterligare förstärkt analysresurserna. Vi är idag fem personer som är inblandade i förvaltningen av Contura. Detta har vi även vid flertal tillfällen talat om för Lindmark utan att han tagit det till sig. Vidare när man jämför en stor fond med en liten fond bör man som fondsparare ställa sig frågan hur en liten förvaltare skall kunna utvärdera all världens teknologibolag på ett bättre sätt än en större förvaltare med ett helt team bakom sig. Och vilka möjligheter har en liten fond att få tillgång till information relativt stora aktörer på marknaden? Detta inslag saknas helt i debatten.

Vad gäller förändringen i investeringsinriktning har Roburs ledning talat om att vissa Sverigeplacerande fonder på sikt skall sprida riskerna i fler bolag än man gör idag. Orsaken är att man genom detta kommer minska risken för att bli för stor ägare i ett visst enskilt bolag. Och därmed ökar risken för att kunna sälja aktierna utan att kraftigt påverka aktiekursen. Denna risk har vi överhuvudtaget inte i Contura som placerar i mycket stora globala företag. Således anser vi inte att en liten fond har lättare att flytta om i portföljen än en stor fond som Contura. Vidare så har vi samma möjlighet att investera i både små och stora bolag som en liten fond. Robur arbetar sedan lång tid tillbaka med att fokusera våra portföljer till ett en begränsad portfölj om 30-40 bolag. Detta för att vi skall kunna förstå de enskilda aktierna bättre än man kan om man investerar i 70-80 bolag såsom vissa andra förvaltare gör. Fokus på analys är nyckeln för oss och har alltid varit. Och vi fortsätter alltjämt att utöka våra analysresurser. Således kommer vi inte att ändra vår investeringsstil. Denna ligger fast och vi fortsätter att arbeta efter våra fastlagda investeringsprinciper.

Vi skulle även vilja bemöta kritiken mot förvaltarteamet kring Contura. Vi är mycket nöjda med utvecklingen under året. Fonden är upp 22% i år (per den 17 okt). Samtidigt har vårt jämförelseindex gått upp med endast en dryg procentenhet. Vårt jämförelseindex reflekterar utvecklingen för motsvarande investeringar. För att ytterligare belysa att vi klarat oss väl i dessa turbulenta marknader för teknologiaktier så kan nämnas att Nasdaq är ned 21% i lokal valuta och nära 8% i kronor. Vi är även mycket nöjda med avkastningen när vi jämför med våra konkurrenter. Både stora som små.

Med vänliga hälsningar

Anders Ramsten (Förvaltare av Contura)

Läs fler nyheter i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,3 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,3 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -1,0 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,4 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 -0,3 -0,3 15:06