Notis

|

"Lagkrav om fonders aktivitet nu till riksdagen"

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att fondförvaltare från och med 1 januari 2020 tydligare ska informera om hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Aktivitetsgraden hos fondens innehav ska rapporteras i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant.


Om fonden har funnits i minst 2 år ska volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning (aktiv risk, på engelska ”tracking error”) anges som ett aktivitetsmått för varje år under upp till tio år, om fonden funnits så länge. Fondförvaltaren ska också förklara den uppnådda aktivitetsgraden. Informationskravet gäller även utländska förvaltningsbolag. Informationen ska finnas tillgänglig på fondförvaltarens webbplats, i informationsbroschyren och i årsberättelsen för fonden.


Den nya lagstiftningen har haft låg prioritet. Utredningen bakom lagförslaget tillsattes redan i mars 2015 och Fondutredningen (SOU 2016:45) presenterades i november 2016. Men lagförslaget lämnades inte till lagrådet förrän i augusti 2018. Och mer än två år efter att utredningen var klar får alltså riksdagen rösta.


[fondbolagen själva, via en rekommendation från Fondbolagens Förening, skärpte kraven på information om fondernas aktivitet redan i maj 2015. Då fanns redan sedan länge regler att aktiv risk ska redovisas, men "active share" lades till. Nu nöjer sig regeringen med att kräva aktiv risk, som alltså redan fanns i de svenska fondbolagens rapportering när utredningen tillsattes. -JL]

Källa: Regeringen

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,2 -4,2 -4,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-4,0 -4,0 -4,0 stängt
London (FT-SE 100)
-3,3 -3,7 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,9 -3,9 -3,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-3,1 -3,1 -2,8 15:44
New York (NASDAQ 100)
-3,6 -3,6 -3,2 15:44
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,7 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,9 -2,2 -2,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,3 -5,2 -5,0 15:06