Templeton Latin America A(acc)USD

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,26%
Årlig avgift datum
2020-01-24
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,27%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 937 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 234 234 149 12 387 387 3
2 12 000 24 911 677 432 25 516 1 130 21
3 12 000 38 047 1 136 725 39 434 1 918 56
4 12 000 51 659 1 612 1 029 54 186 2 753 112
5 12 000 65 764 2 105 1 343 69 824 3 638 190
6 12 000 80 379 2 615 1 669 86 400 4 576 292
7 12 000 95 523 3 145 2 007 103 971 5 571 419
8 12 000 111 216 3 693 2 357 122 595 6 625 575
9 12 000 127 477 4 261 2 719 142 338 7 742 762
10 12 000 144 327 4 850 3 095 163 264 8 927 982
Totalt: 120 000 144 327 24 327 15 526 163 264 43 264 3 411
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 144 327 = 18 937 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -1,1 -0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,7 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,2 1,0 14:57
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,4 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 0,9 14:02
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,5 0,9 11:32
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05