CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue DB EUR

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,05%
Årlig avgift datum
2020-01-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
450 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 383 383 3 12 387 387 0
2 12 000 25 503 1 120 10 25 516 1 130 0
3 12 000 39 403 1 900 16 39 434 1 918 1
4 12 000 54 129 2 726 24 54 186 2 753 3
5 12 000 69 731 3 602 31 69 824 3 638 4
6 12 000 86 261 4 530 39 86 400 4 576 7
7 12 000 103 774 5 513 48 103 971 5 571 10
8 12 000 122 329 6 555 57 122 595 6 625 13
9 12 000 141 987 7 658 66 142 338 7 742 18
10 12 000 162 814 8 827 76 163 264 8 927 23
Totalt: 120 000 162 814 42 814 371 163 264 43 264 80
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 162 814 = 450 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,1 0,0 11:26
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 11:26
London (FT-SE 100)
0,0 -0,4 -0,3 10:26
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,1 -0,1 11:26
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 13:26
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,5 -0,4 10:26