CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,02%
Årlig avgift datum
2020-01-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
180 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 385 385 1 12 387 387 0
2 12 000 25 511 1 126 4 25 516 1 130 0
3 12 000 39 421 1 910 7 39 434 1 918 1
4 12 000 54 163 2 742 9 54 186 2 753 1
5 12 000 69 787 3 623 12 69 824 3 638 2
6 12 000 86 344 4 558 16 86 400 4 576 3
7 12 000 103 892 5 548 19 103 971 5 571 4
8 12 000 122 489 6 597 23 122 595 6 625 5
9 12 000 142 197 7 709 27 142 338 7 742 7
10 12 000 163 084 8 887 31 163 264 8 927 9
Totalt: 120 000 163 084 43 084 148 163 264 43 264 32
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 163 084 = 180 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,0 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -0,1 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,2 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,1 -0,9 15:06